Partneri

Koordinator

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – UZ-FCE

 

Kontakt: prof. dr.sc. Ivana Banjad Pečur

ivana.banjad.pecur@grad.unizg.hr,

01 4639 162 

https://www.grad.unizg.hr/

Građevinski fakultet jedan je od 33 fakulteta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Osnovan je 1919. godine i danas je najveći građevinski fakultet u Hrvatskoj. Fakultet se danas sastoji od devet zavoda koji izvode nastavnu, znanstvenu, istraživačku i strukovnu djelatnost. UNIZG-FCE jedna je od vodećih regionalnih visokoobrazovnih i istraživačkih institucija u području građevinarstva te je etabliran i prepoznat u znanstvenoj i stručnoj javnosti. Znanstveno-istraživački rad odvija se u okviru brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Tijekom posljednjeg desetljeća UZ-FCE je koordinirao i/ili sudjelovao u nekoliko projekata financiranih od strane EU (npr. Horizon 2020, Erasmus+, CIP, IEE, FP7; FP6, LIFE, Eureka, COST). Dobra suradnja s građevinskom industrijom u raznim stručnim i razvojnim projektima duga je tradicija UZ-FCE-a, posebice u pogledu energetske učinkovitosti u zgradarstvu gdje su, između ostalog, razvili inovativne proizvode (npr. ECO-SANDWICH®).  

Stručnjaci Zavoda za materijale Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu angažirani su kao treneri i stručni suradnici na izradi i pilotiranju programa osposobljavanja stručnjaka u građevinskom sektoru u sklopu europskog projekta INTENSE. Dodatno, UZ-FCE koordinirao je IEE projekt BUILD UP Skills Croatia (CROSKILLS) kojim se definira Nacionalni plan cjeloživotnog obrazovanja građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti, kao i projekt CROSKILLS II koji razvija obrazovne materijale za radnike u području energetske učinkovitosti.  

Partneri

Hrvatski savjet za zelenu gradnju – CGBC 

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (CGBC) osnovan je 2009. godine kao neprofitna nevladina organizacija s misijom postati nacionalna platforma za promicanje praksi održive gradnje. Dvadeset i četiri (24) suosnivača iz poslovnog i institucionalnog sektora uspostavili su mrežu sa svrhom poticanja transformacije načina na koji se izgrađeni okoliš planira, gradi i koristi prema održivom rastu. CGBC je neprofitna organizacija temeljena na konsenzusu u kojoj sve aktivnosti pokreću i vode njezini članovi i partneri, stvarajući platformu za implementaciju načela zelene gradnje, ne samo u Hrvatskoj, već iu regiji srednje i istočne Europe, kroz blisku suradnju s mrežom GBC-a u susjednim zemljama. Croatia GBC dio je Svjetskog vijeća za zelenu gradnju, globalne mreže koja predvodi transformaciju izgrađenog okoliša kako bi ga učinila zdravijim i održivijim. Strateški i operativni ciljevi Croatia GBC-a međusobno su povezani s misijom, vizijom i glavnim idejama Svjetskog vijeća zelene gradnje. Croatia GBC konstantno raste u smislu mreže članstva, aktivnosti, financijske stabilnosti i organizacijske strukture. Tijekom godina stekao je utjecajne članove, koji predstavljaju relevantne tvrtke koje rade na području izolacije, instalacija, tehnologija grijanja i hlađenja, financijske institucije i mnoge druge, sve relevantne u području zelene gradnje. Croatia GBC izrastao je u mrežu od stotinu petnaest (115) članova, više od dvadeset (20) institucionalnih partnera, preko dvadeset (20) medijskih partnera i gotovo osam tisuća (8000) profesionalaca navedenih u bazi partnera. 

Hrvatska obrtnička komora – HOK 

Hrvatska obrtnička komora samostalna je strukovna poslovna organizacija obrtnika, osnovana s ciljem promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa trgovine i obrtništva. Zadaće Hrvatske obrtničke komore su: promicanje obrtništva, zastupanje interesa obrtnika pred državnim tijelima iu oblikovanju gospodarske politike, davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima pri donošenju propisa koji uređuju obrt, osnivanje povjerenstava za polaganje pripravničkog i majstorskog ispita, djelatnost obrtnika, osnivanje arbitražnog vijeća, vođenje upisnika obrtnika, vođenje upisnika ugovora o naukovanju, pomoć obrtnicima u osnivanju i poslovanju obrta, obavljanje druge poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske obrtničke komore. Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja iz svoje grane gospodarstva, obrtnici se organiziraju u sekcije i cehove — strukovne organizacije na razini udruga obrtnika, županijskih komora i na nacionalnoj razini Hrvatske obrtničke komore. 

Regionalna energetska agencija Sjever – REA Sjever 

Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever) specijalizirana je za energetski učinkovitu i održivu gradnju te pruža stručnost i znanje u nZEB obuci kao iu organizaciji i provođenju događaja za podizanje svijesti. Pouzdana i široka mreža relevantnih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini ključni je dio One-stop-shop (OSS) usluge energetske obnove i energetski učinkovite gradnje koju je REA Sjever nedavno uspostavila. REA Sjever također ima iskustvo i znanje u pripremi troškovno optimalnih projekata duboke obnove za gradove suosnivače. REA Sjever pokriva sve faze tehničke pomoći, od razvoja projektnog zadatka do cjelokupnog upravljanja projektom. Kao jedan od ključnih promotora energetske učinkovitosti i pametnih održivih rješenja u regiji i šire, REA Sjever osnovala je prvi Living lab u Hrvatskoj u gradu Koprivnici. REA Sjever jedan je od pionira zelene javne nabave i inovativne nabave u Hrvatskoj. Agencija je bila prvi ugovorni nacionalni partner Ministarstva zaštite okoliša zadužen za provedbu mjera definiranih Nacionalnim akcijskim planom ZPP-a. Osim GPP-a, Agencija pruža potporu u postupcima javne nabave za projekte dubinske energetske obnove koji se financiraju kako javnim tako i privatnim financiranjem (ugovaranje energetskog učinka). REA Sjever nedavno je provela postupak javne nabave inovacija i može koristiti svoje kompetencije u PPI i GPP postupcima te doprinijeti aktivnostima vezanim uz GPP smjernice za javna tijela.

Zajednica graditeljskih škola Republike Hrvatske – ACES 

Zajednica graditeljskih škola Republike Hrvatske neprofitna je udruga osnovana 2005. godine. Okuplja 29 srednjih strukovnih škola u kojima se obrazuju učenici građevinske i geodetske struke. Sektor uključuje učenike koji upisuju veliki broj trogodišnjih obrtničkih i industrijskih zanimanja kao što su stolar, zidar, keramičar, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, monter suhe gradnje, soboslikar, fasader kao i četverogodišnja tehnička zanimanja kao što su: kao arhitektonski, građevinski i geodetski tehničar. Djelatnost Udruge je okupljanje članova (predstavnika škola) radi razmjene iskustava, rješavanja problema, razmjene informacija, te koordinacije stručnih aktivnosti. Osim toga, Udruga organizira ili pomaže u organizaciji studentskih natjecanja, stručnog usavršavanja nastavnika, seminara i tečajeva. Aktivno surađuje s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za strukovno obrazovanje, udrugama poslodavaca, Obrtničkom komorom i drugim srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu s kojima sudjeluje u predlaganju i izradi novih nastavnih planova i programa, kurikularnoj reformi i drugim pitanjima. vezano za nastavne planove i programe u građevinarstvu. Nastavnici škola članica aktivno su sudjelovali u izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u projektima Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti i obrazovanja.