O projektu

U razdoblju od 2014. do 2020. godine samo 0,7 % ukupnog fonda zgrada renoviran na godišnjoj bazi. U Hrvatskoj su energetski neučinkovite zgrade odgovorne za 40 % potrošnje energije i 36 % CO2 emisije, a čak 30 % zgrada spada u kategoriju zgrada s najlošijim energetskim svojstvima. Pojačanim intenzitetom energetske obnove postojećih zgrada i izgradnje novih nZEB zgrada uvelike bi se smanjila potrošnja energije i CO2 emisija u građevinskom sektoru, čime se pozitivno pridonosi energetskim i klimatskim ciljevima Hrvatske i EU do 2030. godine. Hrvatska treba obrazovanu radnu snagu u pogledu novih tehnologija, inovativnih metoda obnove/gradnje, standarda gradnje, primjena novih materijala u graditeljstvu, primjena digitalizacije u procesu gradnje i drugi čimbenika koji utječu na ispunjenje i postizanje ciljeva dekarbonizacije u sektoru građevinarstva.

Cilj CRO skills RELOAD projekt je ponovna uspostava Nacionalne kvalifikacijske platforme i izrada nacionalnih smjernica za postizanje nacionalnih energetskih i klimatskih ciljeva. Projekt će okupiti sve sudionike procesa obnove, od investitora, krajnjih korisnika, proizvođača materijala i opreme, izvođača, projektanata, pružatelja energetskih usluga, budućih nZEB stručnjaka – studenata, s ciljem usvajanja nZEB standarda i održive gradnju kao ključne poluge za postizanje ciljeve dekarbonizacije s posebnim naglaskom na važnost obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Projekt će se nadograditi i unaprijediti rezultate prethodnih BuildUP inicijativa.